Prenumerera på
vårt nyhetsbrev

Vårt senaste nyhetsbrev
Mistra nyhetsbrev nr 6, 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

STIFTELSEN FÖR MILJÖSTRATEGISK FORSKNING stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling.

mistra

Automatgenererad bild, ersätt med korrekt bild.

21 september 2016

Tillväxtdrivande konsumtion av varor och tjänster utgör en bas i det moderna samhällsbygget. Samtidigt hänger många av de miljöproblem som världen står inför ihop med våra produktions- och konsumtionsmönster. Mistra utlyser därför 45 miljoner kronor till ett nytt forskningsprogram om hållbar konsumtion.

Mistra

Automatgenererad bild, ersätt med korrekt bild.

12 september 2016

Mistra och Miljömålsberedningen lät elva experter ge sin syn på hur klimatpolitiken skulle behöva se ut för att Sverige ska kunna nå våra uppsatta klimatmål. I en antologi presenterar de nu sina idéer.

Forskning

Automatgenererad bild, ersätt med korrekt bild.

1 september 2016

Mistra Future Fashion bidrar till att både det långsamma och snabba modet blir hållbart. Modevetaren Philip Warkander som är med och leder programmet ser att intresset från branschen ökar.

Nyheter