Prenumerera på
vårt nyhetsbrev

Vill du också prenumerera på Mistras nyhetsbrev? Skicka ett mail till: malin.lindgren@mistra.org

STIFTELSEN FÖR MILJÖSTRATEGISK FORSKNING stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling.

forskning

Automatgenererad bild, ersätt med korrekt bild.

21 september 2017

Trots att Mistra-programmet Future Forests avslutats fortsätter de att vara del i debatten.  Inom ramen för projektet #Vimåsteprataomskogen lanseras därför fem filmer. Alla med syfte att på ett populärvetenskapligt sätt lyfta fram de vägval svensk skog står inför.

Forskning

Automatgenererad bild, ersätt med korrekt bild.

21 september 2017

Mistra STEPS har nu varit igång i ett år och nu kommer det första resultatet i form av en golvlack baserad på socker.Den stora drömmen är dock att kunna producera bioplaster från koldioxid. Men vägen dit är lång.

MISTRA

Automatgenererad bild, ersätt med korrekt bild.

11 maj 2017

– Det är dags att kavla upp ärmarna! Vi kan inte fortsätta med stegvisa förändringar. Vi måste göra om hela samhällssystem för att uppnå den nya klimatlagens målsättningar. Det menar Lars Zetterberg som är programchef för klimatforsknings-programmet Mistra Carbon Exit och internationell expert inom frågor som rör klimatarbete och klimatpolicy. 

Nyheter

  • 21 september 2017 Nyhet Ingenjören som pusslar samman ett klimatneutralt Sverige 2045 ska Sverige vara klimatneutralt. Det klubbade riksdagen igenom före sommaren. Hur det ska gå till vet dock ingen idag. En av dem som vill påverka samhället...
  • 21 september 2017 Nyhet Drömmen är plast av koldioxid Målet för Mistra STEPS är att utveckla bioplaster baserade på någon form av förnybar råvara, med likartade eller bättre egenskaper än dagens oljebaserade plaste...