Prenumerera på
vårt nyhetsbrev

STIFTELSEN FÖR MILJÖSTRATEGISK FORSKNING stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling.

mistra

Automatgenererad bild, ersätt med korrekt bild.

5 oktober 2016

Mistra vill starta ett forskningsprogram om hållbar konsumtion. Utlysningen ska locka tvärvetenskapliga satsningar som kan hitta nya lösningar på hur en hög livskvalitet kan kombineras med hållbarhet.

Mistra

Automatgenererad bild, ersätt med korrekt bild.

12 september 2016

Mistra och Miljömålsberedningen lät elva experter ge sin syn på hur klimatpolitiken skulle behöva se ut för att Sverige ska kunna nå våra uppsatta klimatmål. I en antologi presenterar de nu sina idéer.

mistra

Automatgenererad bild, ersätt med korrekt bild.

5 oktober 2016

Johan Söderström bidrar med bred förankring i svenskt näringsliv till Mistra styrelse. Som vd för ABB Sverige har han även samverkat mycket med akademin, och ser FN:s hållbarhetsmål som riktmärken för Mistras verksamhet.

Nyheter