Publicerad

17 mars 2010

Annika Nordin är Future Forests nya programchef

Annika Nordin, SLU, är ny programchef i Future Forests sedan Tomas Lundmark blivit dekan på skogsfakulteten vid SLU.

— Det känns fantastiskt. För varje dag som jag tänker på det här desto mer engagerad blir jag. Här har vi fantastiska möjligheter att göra jättebra grejer, det gäller bara att ta tillvara programmets hela potential, säger Annika Nordin.

Hon tycker att forskningsprogrammet har en stark organisation som är väl lämpad att ta sig an de komplexa frågeställningarna som Future Forests handlar om.

— Alla forskare är väldigt duktiga inom sina respektive områden. Det känns också bra att vi har en praktikerpanel som redan är på plats och arbetar. Ett program som Future Forests måste ha en sån kanal till avnämarna, säger hon.

Annika Nordin är jägmästare. Hon har disputerat i växtfysiologi och därefter forskat om hur kvävetillgången styr vegetationsdynamik och tillväxt i boreala skogar. Sedan 2009 är hon professor i skoglig ekofysiologi vid Umeå Plant Science Centre, SLU.