Publicerad

20 maj 2010

Mistraprojektledare prisad av Kungen

Den 12 maj fick Hanna Härelind Ingelsten, projektledare i Mistraprogrammet E4, ett stipendium på 75 000 kronor av självaste Konungen. Hon var en av 19 stipendiater som fick pengar ur Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö.

Hon får stipendiet för forskning kring katalytisk avgasrening för fartyg.

— Jag tänker använda pengarna till att göra studieresor och utöka mitt kontaktnät, i syfte att utöka och förbättra forskningen kring avgasrening för fartyg, säger Hanna Härelind Ingelsten.

Hon arbetar bland annat som projektledare på det Mistrafinansierade programmet E4 som håller på med avgasrening av förbränningsmotorer. Men stipendiet får hon inte för sina insatser där, utan för forskningen kring rening av emissioner från fartygsmotorer.

Och behovet av forskning inom detta område är stort. År 2016 kommer nya, skarpare regler för fartyg, som bland annat reglerar utsläppen av kväveoxider.
— I dag finns regler kring detta också men de kan uppfyllas genom motoråtgärder. Det kommer inte att räcka till när de nya globala reglerna införs, säger Hanna Härelind Ingelsten.

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö främjar forskning, teknisk utveckling och företagande som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald. Fonden skapades i samband med Kungens 50-årsdag på initiativ av Kungliga Vetenskapsakademien, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och Sveriges Industriförbund, som numera heter Svenskt Näringsliv.