Publicerad

11 juni 2010

Amerikanska flottan till attack mot havstulpanen

Det lilla Göteborgsföretaget I-Tech fick besök av amerikanska militärer på jakt efter ett alternativ till kopparbaserad båtbottenfärg. De föll för Selektope, som får havstulpanlarven att fly från de målade skroven. Om allt går enligt planerna målas hela den amerikanska flottan på 300 fartyg med I-Techs färg i framtiden.

Det händer mycket och i en rasande fart på I-Tech, det lilla forskningsbolaget som håller på att ta fram en miljövänlig båtbottenfärg som bygger på forksningsresultat från Mistrafinansierade Marine Paint. I-Techs arbete har gått från forskningsstadiet till ett affärsdrivande företag.
Ett viktigt steg i den här riktningen är att bestämma ett varumärkesnamn för användningen av medetomidin, den aktiva substansen i den miljövänliga båtbottenfärgen.

— För det första är medetomidin ett ord som ingen kan uttala. Dessutom vill vi särskilja varumärket från den farmaceutiska användningen. Efter diskussioner inom företaget och med våra kunder föll valet på Selektope, säger Lena Lindblad, forskningschef på I-Tech.

Tanken är att Selektope blir ett varumärke och en kvalitetsstämpel som återfinns på alla färgburkar som innehåller medetomidin. Namnet bygger på orden selektiv och oktopamin. Detta för att den biologiska aktiviteten bygger på att Selektope selektivt binder till havstulpanlarvernas oktopamin-receptorer som resulterar i att larvernas ben börjar att sparka. Därmed kan den inte fästa på båtskrovet. Att stava Selektope med k markerar det skandinaviska ursprunget.

— Vi har tänkt oss att Selektope för färgindustrin kommer att bli ungefär som Gore Tex blivit för textilidustrin, säger Lena Lindblad.

Startar ny produktutveckling
Medetomidin, eller Selektope, har stora möjligheter att ersätta koppar i båtbottenfärg. Selektope beräknas bli godkänt av kemikaliemyndigheten i Storbritannien under 2011. Därefter är det vit flagg för att påbörja en lansering.

Men det är inte en vanlig lansering som är på gång. Det är något mycket större. Som en helt ny teknikutveckling inom färgindustrin. Den insikten har kommit hos de fyra anställda på I-Tech.

— Det här är en process som har påbörjats. I dag är i stort sett all färg baserad på koppar. Tar man bort koppar, finns möjligheter till en helt ny produktutveckling inom hela färgindustrin. Då behöver man inte längre anpassa färgen till ett kopparinnehåll som kan uppgå till hälften av färgens vikt, säger Lena Lindblad.

US Navy utvärderar Selektope
I-Tech har redan i dag produktuveckling tillsammans med i stort sett alla färgbolag för att ta fram en färg innehållande Selektope. Arbetet blir allt mer affärsinriktat och det pågår tester med Selektope i större delen av världen. Riktigt intressant är samarbetet med den amerikanska flottan.

— Ja, vi har ett samarbete med US Navy. De letar aktivt efter ny teknik runt om i världen. Amerikanska flottan har idag problem med båtbottenfärger som innehåller koppar. I vissa delstater är kopparnivåerna i hamnarna högre än vad lagen tillåter. Därför sker nu ett utvecklingsarbete för att finna alternativ till koppar. Selektope är nu en av de nya tekniker som US Navy kommer att utvärdera, säger Lena Lindblad.

Den amerikanska flottan är en av världens största redare och på lite längre sikt ska alla fartyg målas med en kopparfri färg.

— De har under mer än tio års tid utvärderat ett antal olika teknologier, men vad som talar till vår fördel är den mycket låga halten inblandning av Selektope, endast 0,1 procent. Dessutom har vi med hjälp av forskningen inom Marine Paint fått möjligheten att visa på de ekotoxikologiska bedömningar som gör Selektope till ett attraktivt miljöalternativ Det gör också att färgproducenterna ser stora möjligheter med Selektope, säger Lena Lindblad.

Fakta

Volvo Penta är I-Techs industriella partner som äger licensen för Selektope när det gäller all färgtillverkning för fritidsbåtar. På tonnagesidan har I-Tech fortfarande full handlingsfrihet och arbetar aktivt med produktutveckling med alla de större globala färgföretagen.

I dagsläget genomförs ett antal undersökningar runt om i världen där Selektope testas för att finna den optimala färgformuleringen.

Medetomidin hydroklorid används i dag som bedövningsmedel på framför allt djur. När havstulpanen kommer i kontakt med substansen blir dock effekten den motsatta och havstulpanen blir överaktiv. När larven lämnar den målade ytan, försvinner effekten och larvens simbeteende återgår till normalt.
Havstulpanen (Cirripedia) anses världen över vara den allvarligaste påväxtorganismen.

Över 80 000 ton båtbottenfärg används varje år, till ett marknadsvärde av över en miljard euro. Den totala kostnaden är betydligt högre.

Bränsleförbrukningen ökar avsevärt och beräkningar visar att ett fartyg som inte behandlats med något påväxthindrande medel ökar sin bränsleförbrukning med upp till 40 procent på bara sex månader.

US Navy beräknar att de på grund av den marina påväxten har ökade bränslekostnader med 3 miljarder USD per år.

Forskningsprogrammet Marine Paint som tagit fram resultaten kring havstulpanlarven går nu in på sitt sista år som Mistrafinansierat forskningsprogram.