Publicerad

9 september 2010

ProEnviro avslutar med en stor mässa

Den 21 oktober slås dörrarna upp till årets Resultatdag för Pro Enviro. I år är det speciellt. Dubbelt så många projekt som tidigare presenteras, och dessutom är det sista året för Pro Enviro som avslutas under 2010.

Resultatdagen är arrangerad som en mässa där ett 30-tal projekt presenteras i egna montrar. På plats finns både projektens medverkande företag och forskare. I år samlas dessutom samtliga projekt från både Pro Enviro och Pro Viking.

— Det kommer att bli väldigt intressant. Eftersom det är Pro Enviros sista år gör vi en gemensam resultatdag med Pro Viking. Det kommer att bli stort, säger Lars Frenning på Chalmers och som är programchef för ProEnviro.

Projekten i Pro Enviro är industrinära. Projektledaren och tillika problemställaren kommer från små företag. De finansierande stiftelserna Mistra och SSF har månat om forskningen.

— Det har blivit mycket bra, trots att det har varit korta projekt. Det har inte funnits några krav på doktorander men flera av projekten har ändå haft det, säger Lars Frenning.

Han vinnlägger sig om ett spännande upplägg den 21 oktober och hoppas att de inbjudna och forskarna ska hitta nya synergier.

Pro Enviro och Pro Viking är två program med i stort sett samma upplägg, dock med skillnaden att Pro Enviro har mer fokus på miljöpåverkan, något kortare projekt och en delad finansiering mellan Stiftelsen för strategisk forskning och Mistra.

Nu återstår en processutvärdering som har studerat Pro Enviros form, programmets utlysningar, styrelse, utvärderingar av förslag samt själva utvärderingsprocessen.

— Vi har fått positiva indikationer än så länge, säger Lars Frenning hoppfullt.
En vetenskaplig utvärdering kommer att göras under hösten. Förhoppningen är att Pro Enviro kommer att fortsätta i en andra fas efter 2010.

Resultatdagen den 21 oktober hålls på Factory Nacka Strand.