Publicerad

22 oktober 2010

Göteborg skyddas från att dränkas

Göteborg översvämmas om havsvattennivån stiger med 90 centimeter samtidigt som det blir extremt högvatten till följd av oväder. Mistra Urban Futures planerar för "försvar, attack och reträtt".

Det är inte regn och storm som orsakar att havsnivån höjs i Göteborg utan det är själva lågtrycket. Det skriver GT/Expressen i sin nätupplaga. Ett rejält lågtrycksfall kan "släppa upp" havsytan med drygt en meter. Med extremt högvatten menas i dag 1,8 meter över normalvattenståndet.

Konsekvenser
I Holland, Storbritannien och Japan är man långt framme när det gäller forskning om konsekvenserna av att havet stiger. I Japan finns bland annat en flytande flygplats - en kilometer lång.

I Göteborg har ett pilotprojekt dragit i gång som ska ge svar på två frågor: Hur staden drabbas, när - inte om - havsnivån stiger till följd av klimatförändringarna? Vad man ska göra åt det?

Forskningscentrum
Projektet sker i regi av Mistra Urban Futures, ett tvärvetenskapligt forskningscentrum om hållbar stadsutveckling som placerats i Göteborg av Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, och leds av Göteborg stad. Samarbetspartners är bland andra Chalmers och IVL Svenska Miljöinstitutet.

Landskapsarkitekt Ulf Moback på stadsbyggnadskontoret, som tillsammans med Philip Thörn på IVL utgör projektledningen, förklarar:
— Om hundra år tror forskarna att havsnivån har höjts med en meter, även om ingen vet säkert förstås. Jag tror ju att det blir ännu mer, säger Ulf Moback till GT/Expressen.
Frihamnen i Göteborg har utsetts som ett slags försöksområde och vad man vill veta är hur staden drabbas ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

Flyttbara konstruktioner
— Vi ska ha en rapport klar i oktober nästa år, säger Ulf Moback och därefter blir det seminarier där vi ska diskutera hur vi ska förhålla oss enligt tre olika koncept: Försvar, attack eller reträtt. Försvar innebär att staden bygger murar och vallar som ska skydda vi extrema vattenstånd. Reträtt betyder att det går att vara kvar i området de närmsta 50 åren men sedan kanske måste dra sig tillbaka. Detta kan ske med förberedda flyttbara konstruktioner.
Attack innebär att staden bygger trots vattenhöjningen men använder flytande konstruktioner eller bygger på pelare.

Extremt hög vattennivå
— Tanken är att staden ska kunna klara en extremt hög vattennivå på 3,8 meter över normalvattenståndet, säger Ulf Moback. Under 2000-talet har det varit extremt högvatten i Göteborg vid två tillfällen, bland annat under stormen "Gudrun".

Då var Göta Älv som mest 1,75 meter över normalvattenståndet i de centrala delarna. Men landhöjningen då? Tar inte den ut en havsnivåhöjning på en meter på 100 år? — Nej, redan konstaterad havshöjning tar ut landhöjningen i Göteborg. säger Ulf Moback.