Publicerad

30 november 2010

Två nya programansvariga

Mistra har anställt två nya medarbetare ansvariga för forskningssatsningar. Det gäller inriktningarna naturvetenskap/teknik samt med samhällsvetenskap/policy.

Christopher Folkeson Welch, för närvarande chef i Mistras program MASE, börjar sin anställning som programansvarig på Mistra den 10 januari 2011.
Han ska leda, samordna och vidareutveckla processen för genomförandet av forskningssatsningar som har tonvikt på naturvetenskap/teknik och industriellt samarbete.

Johan Edman kommer närmast från Uppsala Universitet och har tidigare (2007-2008) arbetat på Mistra med idéstödsprojekt. Han börjar sin anställning som programansvarig på Mistra den 14 februari 2011.

Johan ska leda, samordna och vidareutveckla processen för genomförandet av Mistras forskningssatsningar inom samhällsvetenskap och policy.

Vi hälsar Christopher och Johan välkomna till Mistra!