Publicerad

3 mars 2011

Clas-Uno Frykholm till Myndigheten för Kulturanalys

Clas-Uno Frykholm har rekryterats som direktör och chef för en ny myndighet — Myndigheten för Kulturanalys.

Myndighetens uppdrag är att, med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen, utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet.

— Det var ett svårt beslut att lämna Mistra. Jag har trivts mycket bra och Mistras verksamhet är unik och viktig på alla tänkbara vis. Jag är förstås mycket glad och hedrad över mitt nya uppdrag, men jag är också ödmjuk inför uppgiften. Kulturområdet är mycket spännande men också ganska komplicerat att utvärdera, säger Clas-Uno.
Clas-Uno börjar sin nya anställning den 1 april 2011.