Publicerad

31 mars 2011

Mistras finansiering bakom innovationsföretag

Svenska institutet har dragit igång en sats-ning för att visa Sveriges 20 hetaste inno-vationer, bland annat inom miljöteknik. Här återfinns två företag med anknytning till Mistra: I-Tech och myFC.

Svenska institutet (SI) arbetar för att bygga upp relationer med andra länder. Enligt SI tillhör Sverige världseliten inom innovation. Nu ska detta bevisas även för omvärlden. Via en internationell utställning ska Sveriges 20 hetaste innovationer inom informations- och kommunikationsteknik, life science, spel- och nöjesindustri samt miljöteknik visas upp.
Via en omfattande urvalsprocess har dessa valts ut bland tillväxtföretag. De representerar enligt SI bra exempel på hur svensk innovationsanda skapar förutsättningar för internationell konkurrenskraft.
  
Framtidsföretag
Bland dessa framtidsföretag finns I-Tech AB, ett bolag som under åtta år har samverkat med det av Mistra finansierade forskningsprojektet Marine Paint vid Gö-teborgs universitet och Chalmers. I-Techs produkt, Selektope, hjälper färgtillverkarna att anpassa sig till kraven på en ny och strängare miljölagstiftning utan att kompromissa med driftsekonomi för den marina sjöfarten. Färre växter och djur på båtbottnar gör att de glider lättare, vilken i sin tur innebär att det krävs mindre bränsle.
Företaget har precis påbörjat produktregistreringen av Selektope på den amerikanska marknaden, så tidpunkten för draghjälpen från Svenska institutet är perfekt, enligt Lena Lindblad, forskningschef vid I-Tech i Göteborg.

Enkel teknik
— Fritidsbåtsmarknaden i USA motsvarar 50 procent av världsmarknaden för fritidsbåtar och är viktig också för Volvo Penta, vår samarbetspartner inom fritidsbåtssektorn.
Men självklart ser också I-Tech SIs draghjälp in i Asien som viktig. Här är det framför allt den kommersiella sjöfarten som är aktuell då det är i Asien som en stor del av världens fartyg byggs och målas om.
myFC
Det andra företaget med anknytning till Mistra som har valts ut av Svenska institutet är bränslecellsföretaget myFC. Bolaget har utvecklat en ny typ av bräns-lecell som är enkel och billig att tillverka. Tekniken kan bland annat användas för att förlänga batteritiden i elektronik som mobiltelefoner, GPS eller bärbara datorer.

Kunskapsbas
Anders Lundblad, grundare och teknisk chef vid bränslecellsföretaget myFC, har arbetat i Mistras bränslecellsprogram under åren 1999 till 2006.

— Under de åren fick jag kunskaper och kontakter för att kunna gå vidare med både tekniken och företaget, vilket skedde redan våren 2005 då myFC bildades.
Även om Mistras bränslecellsprogram delvis varit inriktat mot grundforskning har arbetet inom myFC haft draghjälp, inte minst genom kontakterna till den kunskapsbas som Mistras bränslecellsprogram skapat.

Examensarbete
Företagets VD, Björn Westerholm, berättar att de fått många industrikontakter genom Mistras bränslecellsprogram.

— På så sätt inledde vi samarbetet med Nolato, vår tillverkningspartner. myFC har även anställt doktorander och haft examensarbetare från forskningsprogrammet, säger Björn Westerholm.