Publicerad

1 april 2011

Städers utveckling — en mental process

Idag lever över 50 procent av jordens befolkning i städer. Vad behöver de för att möta framtidens resursbrist och miljö-problem? En ny bok hänvisar till historien!

Vill man bygga hållbara städer måste man ta hänsyn till invånarnas tankar och värderingar. Det slår Paul Sinclair fast. Han är professor i afrikansk och jämförande arkeologi vid Uppsala universitet.

40 forskare
I ett stort forskningsprojekt — med avstamp i ett idéstöds-projekt från Mistra — har 40 forskare från flera länder under två år studerat stadslivets globala utveckling; från de första stadsbildningarna för 10 000 år sedan och framåt.

Brokig mängd
Arbetet skulle inte ha varit möjligt utan den innovativa ram vi fick från Mistra, säger Paul Sinclair.

Resultatet
Den 600 sidor tjocka boken Urban Mind — Cultural and Environmental Dynamics — visar att städer är resultatet av en mental process hos invånarna — en brokig mängd människor från olika kulturell bakgrund.

Istanbul
Gruppen har fokuserat på de gröna ytorna, inte bara som en plats för biologisk och kulturell mångfald, utan också som ett utrymme för urban odling.

I Istanbul finns till exempel grönområden som också utgör en viktig bas för matproduktion, men lingvister upptäckte även att platsen har koppling till romer som tillfälligt tagit sin tillflykt dit — alltså en kulturell mosaik, säger han.