Publicerad

15 maj 2011

Upphandling av revision

Mistra inbjuder till att komma med anbud gällande upphandling av räkenskapsrevision för åren 2011, 2012 och 2013.

Upphandlingen genomförs som en förenklad upphandling enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling.
LOU reglerar strikt hur upphandlingar kan och får genomföras. Det är av stor vikt att anbuden lämnas före anbudstidens utgång, eftersom Mistra inte får pröva ett anbud som inkommit för sent.

Samtliga skallkrav och instruktioner i denna anbudsförfrågan måste vara besvarade och följda för att anbudet skall anses vara korrekt. I det fall något av skallkraven ej uppfylls, kommer hela ansökan att förkastas.

Frågor och svar om upphandlingen
Inkomna frågor publiceras här vartefter de kommer in till Fredrik.Gunnarsson@mistra.org