Publicerad

27 maj 2011

Nytt diskussionsforum till utlysning

Mistra har en pågående utlysning kallad Mistra Biotech. I samband med detta provar Mistra att utnyttja ett diskussionsforum för att lyfta olika frågor.

På Forum Mistra Biotech kan olika diskussioner föras kring Mistras utlysning om Grön Bioteknik.

Diskussionen kan gälla klargörande i olika frågor kring utlysningstexten, råd om utformningen av ansökan eller synpunkter på utlysningens innehåll.
Forum kan även användas för att söka nya samarbetspartners.
Det är användarna som bestämmer diskussionsämnen.
Inlägg kan göras på svenska eller engelska.