Publicerad

27 maj 2011

Verksamhetschef till nytt råd sökes

Ett nytt unikt råd som ska granska miljöforskningen har bildats, MCEE. Nu behövs en driftig verksamhetschef.

Mistra har beslutat inrätta ett oberoende råd för utvärdering av miljöforskning. Syftet är att förbättra beslutsunderlaget för miljöarbetet. Kungl. Vetenskapsakademien kommer att stå som värd för rådet, kallat Mistra Council for Environmental Evaluation (MCEE).

Beslutsunderlag
Målet med rådets verksamhet är att förbättra beslutsunderlaget för alla som är involverade i miljöarbetet, säger Mistras vd, Lars-Erik Liljelund.
Nyligen knöts Thomas Rosswall till rådet som dess första ordförande. Han har bland annat en bakgrund som professor vid flera svenska universitet samt rektor för SLU 1994-2000. Därefter har han bland annat varit VD för International Council for Science i Paris.

Starta, leda och utveckla
Nu eftersöks alltså en verksamhetschef till rådet med uppgift att starta upp, leda, driva och utveckla verksamheten.

Ledarerfarenhet och erfarenhet av att arbeta med evidensbaserad utvärdering är en förutsättning för att lyckas i rollen. Det är en stor fördel om den sökande dessutom har erfarenhet från arbete med miljörelaterade frågor, gärna inom forskning eller forskningsnära miljöer, säger Lars-Erik Liljelund.

Rådet kommer starta sin verksamhet i januari år 2012.