Publicerad

5 juli 2011

Animering av Östersjöns miljöförändringar

Under Almedalsveckan blir det premiär för en analys och animering av Östersjöns miljöförändringar på nyöppnade ForumÖstersjön i Vamlingbo på Gotland. Animeringen är finansierad av Mistra.

ForumÖstersjön är en ny verksamhet vid Vamlingbo Prästgård på Gotland. Ändamålet med ForumÖstersjön är att stödja och driva verksamheter som förmedlar kunskaper om Östersjön. Där finner man utställning, akvarium med både växter och djur, ett interaktivt spel om balansen i Östersjön och en biograf.
Animeringen är utvecklad av forskare vid Baltic Nest Institutet vid Stockholms universitet i samarbete med kanadensiska forskare i British Columbia.

Avancerade modeller
Vi har kopplat samman avancerade vetenskapliga modeller med de senaste teknikerna för visualisering, så att man kan följa ekosystemets dynamik över tid . Hundra år av förändringar i avrinningsområdet och under ytan kan visualiseras under några sekunder. Åskådaren kan därmed snabbt få en överblick om hur haven påverkas. Med hjälp av modeller beskriver vi även scenarion för en möjlig framtida utveckling av Östersjöns miljö, säger Henrik Österblom vid Stockholms universitet.

Animeringen kommer under sommaren att utgöra ett nytt stående inslag i Forum Östersjöns utställning och filmprogram.

Informera allmänheten
ForumÖstersjönvänder sig till en intresserad allmänhet och det känns helt rätt att vi här kan presentera resultatet på ett lättillgängligt sätt från det Mistrafinansierade forskningsprogrammet MARE, säger Mistras VD Lars-Erik Liljelund. Våra forskningsprogram har normalt beslutfattare som intressenter men i detta fall erbjuder ForumÖstersjön en möjlighet att också informera allmänheten vilket vi tycker är väldigt viktigt.