Publicerad

1 september 2011

Thomas Nilsson ny programansvarig

Den första september börjar Thomas Nilsson på Mistra som programansvarig för naturvetenskapliga program med inriktning mot ekologi.

Thomas är biolog från Stockholms universitet, och har även en filosofie doktorsexamen i växtekologi från samma universitet.
Sedan slutet av 1990-talet har Thomas arbetat på Naturvårdsverket som forskningssekreterare och projektledare, dock med flera avbrott för tjänstgöring i statliga utredningar.
Han har hunnit med fem utredningar som bl.a. handlat om miljömål, biologisk mångfald och havsmiljö. För närvarande är han huvudsekreterare i Rovdjursutredningen och kommer att dela sin tid mellan Mistra och utredningen fram till april 2012.
Vi hälsar Thomas välkommen till Mistra.