Publicerad

9 september 2011

Pågående utlysning - forskning för miljöanpassade produkter, processer och tjänster

Forskningsstiftelsen Mistra utlyser ett nytt forskningsprogram — Mistra Innovation. Programmet ger små och medelstora företag möjlighet att utveckla innovativa idéer till kommersialiseringsbara och miljöanpassade produkter och processer genom samarbete med högskola, universitet eller forskningsinstitut. Mistra avser att investera 40 miljoner kronor under fyra år.

Små och medelstora företag (SME) har sällan de resurser som behövs för att kunna satsa på innovativ forskning och utveckling. Mistra Innovation vänder sig till dem som vill utveckla innovativa idéer med stor miljöpotential till kommersialiseringsbara produkter och processer genom att tillföra ny kompetens från högskola och forskningsinstitut.
Målet är att ta fram konkreta produkter och tjänster som kan ha direkt och positiv påverkan på miljöprofilen inom olika verksamhetsområden. Mistra inbjuder SMEs inom branscher som  tillverkning, livsmedel, energi och återvinning att tillsammans med forskare från universitet, högskola eller forskningsinstitut att inkomma med gemensamma ansökningar.
Det övergripande målet med Mistras verksamhet är att bidra till en hållbar samhällsutveckling och stärka svensk konkurrenskraft samt att hitta konkreta lösningar på miljöproblem. Forskningsprogrammet Mistra Innovation gör det möjligt för små och medelstora företag att utveckla idéer till kommersialiseringsbara produkter och tjänster med mätbara miljönytta.

Motfinansiering
Mistra Innovation kommer att finansiera ett antal olika projekt där forskning och utveckling bedrivs på initiativ från SMEs vid ett samarbetande universitet, högskola eller forskningsinstitut. De företag som deltar i projekten förväntas motfinansiera med insatser som svarar mot samma summa som stödet från Mistra Innovation. Projektansökningarna skall vara Mistra tillhanda senast den 17 oktober 2011 kl 16.00. Mer detaljer och ansökningsinstruktioner finns i utlysningsdokumentet.

Informationsmöten
Den 23 och 25 augusti inbjuder Mistra företag och forskare till informations- och kontaktmöten om Mistra Innovation. Möten hålls den 23 augusti i Linköping på Scandic Hotell Linköping Väst och den 25 augusti i Uppsala på Scandic Hotell Uppsala Nord. Mötena sker kl 10-15 inkl. lättare lunch. Anmälan till mail@mistra.org senast den 18 augusti.