Publicerad

23 september 2011

Fortsättning för MistraPharma och Mistra-SWECIA

Mistras styrelse har beslutat att investera ytterligare 52 miljoner kronor i programmet MistraPharma. Enligt tidigare beslut från Mistras styrelse har MistraPharma erhållit 42 miljoner kronor för forskning kring hur läkemedel hamnar i naturen, bland annat genom avloppssystem, och vilka åtgärder som kan vidtas för att minska utsläppet.

Programmet är tvärvetenskaplig och engagerar forskare från flera svenska universitet och högskolor. En nyhet för den andra fasen av programmet är att expertis från Brunel University i Storbritannien inhämtas. Under programmet hoppas forskarna kunna kartlägga spridningen av över 100 läkemedelssubstanser och utvärdera olika metoder för hantering av viss så att de inte når längre än till reningsverken.
Även forskningsprogrammet Mistra-SWECIA fortsätter i ytterligare fyra år. Mistras styrelse har beslutat reservera 48 miljoner kronor för perioden 2012-2015. Enligt tidigare beslut har Mistra-SWECIA beviljats 40 miljoner kronor för perioden 2008-2011. Värd för programmet, som handlar om klimatanpassning med inriktning på skog, är SMHI och programchef är Markku Rummukainen. Fas II-ansökan godkändes under förutsättning att programförslaget revideras på vissa punkter.