Publicerad

21 oktober 2011

Stort intresse för Mistra Innovation

Den 17 oktober stängdes ansökningstiden för Mistra Innovation. Intresset har glädjande nog varit mycket stort och 43 ansökningar på tillsammans 156 miljoner kronor har kommit in från alla delar av landet. Mistra Innovation har 40 miljoner kronor att fördela de kommande fyra åren. I den aktuella utlysningen planeras att fördela 20 miljoner kronor.

Syftet med Mistra Innovation är att ge små och medelstora företag möjlighet att utveckla innovativa idéer till kommersialiseringsbara och miljöanpassade produkter och processer genom samarbete med högskola, universitet eller forskningsinstitut. Mistra har tidigare drivit ett liknande program kallat ProEnviro som avslutades 2010.
— Vissa ansökningar är en direkt fortsättning och vidareutveckling av ProEnviroprojekt, säger Lars Frenning, programdirektör för Mistra Innovation. När det gäller typ av företag som sökt kan man säga att flest ansökningar fortfarande kommer från verkstadsindustrin men att det nu inkommit ansökningar från flera branscher, fortsätter Lars.
Bland ansökningarna finns många etablerade företag som behöver forskningsstöd vilket är en positiv utveckling. I det tidigare programmet ProEnviro fanns många start-up och forskningsbolag från universitet som ansökte om medel.
Nu ska ansökningarna granskas och beslut om tilldelning meddelas i mitten av december.   — Vid en första anblick verkar det vara en hög nivå på ansökningarna med kompletta underlag, säger Christopher Folkeson Welch, programansvarig på Mistra. De sökande har lagt ned ett stort arbete på att göra väl genomarbetade ansökningar med bra parter i projekten.