Publicerad

25 november 2011

12 av 43 kallas till Hearing i första utlysningen

Det Vetenskapliga och det Industriella Rådet i Mistra Innovation har nu beslutat vilka ansökningar som ska kallas till Hearingen på Mistra. Hearingen genomförs under två dagar i början av december.

Mistra Innovation har 40 miljoner kronor att fördela under åren 2012 tom 2015. I den första utlysningen kommer ca hälften av medlen att investeras.

Vilka projektförslag som finansieras meddelas den 16:e december.