Publicerad

12 februari 2012

SWECO Eurofutures utvärderar effekter

Mistra har utsett SWECO Eurofutures som leverantör av särskilda utvärderingstjänster under 2012.

Uppdraget är att genomföra effektutvärderingar av Mistras samtliga genomförda forskningsprogram sedan starten 1994. Mistras beslut har föregåtts av en upphandling där fem leverantörer lämnade in anbud.