Automatgenererad bild.

Colin Fudge är en av de fjorton kungliga miljöprofessorerna och en framstående internationell profil inom hållbar stadsutveckling. Bland annat medverkade han i Mistras workshop i Sigtuna i november förra året. Foto: Katarina Frank

Publicerad

11 mars 2012

Unikt miljösymposium på Slottet

I mars står Kungen värd för ett tvärvetenskapligt och framtidsinriktat miljösymposium på Slottet. 14 forskare som innehaft Kungens miljöprofessur kommer att delta.

Den 22 mars står Kungen värd för ett tvärvetenskapligt och framtidsinriktat miljösymposium på Slottet. Medverkar gör de 14 forskare som innehaft Kungens miljöprofessur och därmed varit gästforskare vid ett svenskt lärosäte under ett år och Mistra är en av finansiärerna.

Till symposiet har det inbjudits ett hundratal ledande personer inom forskning, näringsliv och politik. Det är första gången dessa 14  miljöprofessorer samlas och förväntningarna är stora på detta symposium som ska ge visioner för framtiden och visa på vägar hur kunskap bidrar till ett mer hållbart samhälle.