Publicerad

14 mars 2012

Sökes: Programvärd Closing the Loop

Mistra söker programvärd för programmet "Closing the loop" som syftar till att på ett hållbart sätt skapa värdefulla resurser av industriavfall. Sista ansökningsdag är 27 april.

Utlysningen gällande programmet ”Closing the Loop” öppnade den 23 januari och pågår till 27 april. Programmet syftar till att på ett hållbart sätt skapa värdefulla resurser av industriavfall. Satsningen uppgår till 42 miljoner kronor under tre år.  

Det nya programmet kommer att bestå av fem till åtta olika projekt. Mistra söker nu en programvärd vars roll är att vara koordinator för projekten. Programvärd utses av Mistras VD. Till programmets hjälp kommer det också utses en mindre programstyrelse som Mistra utser.

Nu inbjuds lärosäten, institut eller liknande organisationer att anmäla intresse för programvärdskap.  

Kriterier för val av programvärd

Programvärden ska:

  • Vara opartisk gentemot ingående projekt
  • Vara ett lärosäte, institut eller liknande organisation
  • Vara aktiv inom avfallsområdet

Beskrivning av programvärdskap

Programvärden ska:

  • Samordna gemensamma funktioner för projekten.
  • Leda ett integrationsprojekt vars syfte är att samla in och utbyta information om industriellt avfall samt skriva en syntesrapport baserad på resultaten från projekten.
  • Inbjuda till minst tre seminarier (en kick-off vid start för alla projekt, ett seminarium efter 1 ½ år då projekten och användare inbjuds, ett slutseminarium öppet för alla intresserade)
  • Administrera programstyrelsemöten
  • Ha kommunikationsansvar för hela programmet
  • Omfattning: Maximalt 20 % av heltidstjänst

Intresseanmälan skall vara Mistra tillhanda senast den 27 april kl 10.00. Intresseanmälan skall skickas som en PDF-fil till mail@mistra.org och skall kompletteras med en undertecknad papperskopia som ska vara Mistras kansli tillhanda senast en vecka efter ansökningstidens utgång.