Publicerad

11 april 2012

Debattartikel: Jakt på citat skadar forskningen

Finansieringen av svensk forskning måste ses över. Fortsätter vi på den inslagna vägen riskerar vi att få forskare som jagar citeringar snarare än antar stora samhällsutmaningar skriver styrgruppen för projektet Agenda för forskning.

För att värna om forskningens samhällsrelevans får inte forskare ledas bort från viktiga frågeställningar av publiceringsstrategiska skäl. Forskares intresse för samhällsdebatt och samverkan med andra aktörer får inte heller kvävas av ett snävt incitamentssystem där sådan verksamhet betraktas som tidsslöseri.

Ett antal medlemmar i styrgruppen för Agenda för forskning lyfter i en debattartikel i SvD sex viktiga punkter.

Projektet agenda för forskning drivs av IVA och är en samlingsplats för diskussion om hur forskning och forskningspolitik långsiktigt kan stärkas i Sverige. I styrgruppen ingår representanter för Chalmers, FAS, Formas, Ingenjörsvetenskapsakademien, KK-stiftelsen, Lindholmen Science Park, Mistra, Riksbankens jubileumsfond, Stiftelsen för strategisk forskning, Vetenskapsrådet och VINNOVA.