Automatgenererad bild.
Publicerad

17 april 2012

Stockholm +40  - ett forum för hållbar utveckling

Den 23 till 25 april 2012 står Miljödepartementet och Utrikesdepartementet som värdar för den internationella konferensen "Stockholm+40 - Partnership Forum for Sustainable Development" till minne av FN:s första globala konferens om den mänskliga miljön i Stockholm 1972. Mistra stödjer konferensen där bland annat Mathilda Tham, ledamot i Mistras styrelse kommer att delta.

Stockholm+40 syftar till att lyfta fram nya idéer och skapa allianser genom konstruktiv dialog mellan de olika målgrupperna kring hållbara innovationer, hållbar produktion och en hållbar livsstil. Genom konferensen vänder sig den svenska regeringen till en internationell målgrupp bestående av centrala och lokala beslutsfattare, ungdomar, näringsliv, det civila samhället(särskilt miljö- och biståndsorienterade organisationer) samt forskare. Resultaten från diskussionerna under konferensen kommer att summeras i dialog med inbjudna ministrar och tas vidare till beslutsfattarna vid FN-toppmötet om hållbar utveckling i Rio i juni 2012 (Rio+20).

En av målsättningarna för konferensen är att ta fram tydliga budskap och rekommendationer för hållbara innovationer, hållbar produktion och hållbar livsstil för att visa hur en grön ekonomi kan bli verklighet.

Mistra stödjer konferensdagen den 23 april där Mathilda Tham, styrelseledamot i Mistra, kommer delta i ett kortare samtal kring en hållbar modeindustri -  Sustainable Fashion - a contradiction in terms?