Automatgenererad bild.

Foto: Marine Paint

Publicerad

16 maj 2012

Slutrapport från Marine Paint

I forskningsprogrammet Marine Paint har man under nio års tid strävat efter att utveckla nya miljöanpassade och effektiva båtbottenfärger. Nu har man en fungerande blandning. Läs om Marine Paints forskningsresultat i slutrapporten.

Programmet, som är ett samarbete mellan forskare på Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola, har fokuserat på substansen medetomidin, som visat sig vara mycket effektiv mot havstulpaner, som betraktas som den mest problematiska påväxtorganismen. För att få bukt även med andra typer av påväxt (alger, musslor, sjöpungar, mossdjur med flera) så har forskarna utvecklat ett koncept med olika kombinationer av antipåväxtmedel (biocider).

- Vi försökte först finna ett biocid som var verksam mot allt men lyckades inte. Genom att använda flera typer av biocider, som är effektiva mot olika organismer, och anpassa relationen mellan substanserna går det att undvika all påväxt, säger Arrhenius.

Forskningsresultat från Marine Paint kring medetomidin har gått vidare till en kommersiell samarbetspartner I-Tech AB för att säkra att resultaten kommer till användning och marknadsförs nu under namnet Selektope.