Publicerad

3 juli 2012

Effekter av Mistras forskningsprogram utvärderas

Mistra kan snart fira 20 år och företaget Sweco Eurofutures ska utvärdera de 31 program som har finansierats genom åren.

Mistra har sedan 1994 investerat över tre miljarder kronor i olika forskningsprogram. Vilka samhällseffekter har de haft? Har de lett till tekniska innovationer, fler produkter, viktiga patent? Har de policyinriktade programmen lett till nya regleringar och lagar? Har bestående forskningsmiljöer skapats?

Utvärderingsföretaget Sweco Eurofutures som har upphandlats för uppgiften ska arbeta med en utvärderingsteoretisk modell och hoppas även kunna hitta svårfångade effekter.

– Huvudsyftet med utvärderingen är att se om Mistra använt sina medel på ett stadgeenligt sätt, säger Johan Edman, programansvarig på Mistra.

Förutom att granska dokument ska Sweco Eurofutures bland annat göra ett större antal intervjuer med deltagare i programmen och med avnämare.