Publicerad

3 juli 2012

Nya sätt att tänka för en hållbar modeindustri

Forskningen inom Mistra Future Fashion ska bidra till en systemförändring i svensk modeindustri. Hur modet och klädproduktionen ska bli hållbar och får ökad global konkurrenskraft går att läsa i programmets första årsrapport.   

Vi förbrukar allt mer kläder i världen och det påverkar miljön på ett sätt som inte är långsiktigt hållbart. Om inte modebranschen själv agerar kommer lagstiftare att göra det, framför allt på kemikalieområdet.  

– Mistra Future Fashion ska se på alla aspekter inom modeindustrin från råvarutillverkning till återvinning. Vad jag vet är det unikt, säger Karin Emilsson, teknisk direktör på skogsföretaget Södra som medverkar i programstyrelsen.

Mistra Future Fashion som leds från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har nu sitt första halvår bakom sig. Programmet består av åtta projekt som ska åstadkomma varaktiga systemförändringar. Forskningen riktar sig mot alla led i kedjan – attityden hos den enskilda konsumenten, kunskaperna hos designern som ritar plagget, policyfrågor och hur stora klädföretag marknadsför sig.

Aktörer från olika delar av branschen och forskningsfält deltar. Företagen och organisationerna som medverkar bidrar med sakkunskap och räknar med att få konkurrensfördelar av forskningsresultaten. Målet är bland annat att hitta nya affärsmodeller, att stimulera design av miljöanpassade plagg och att utveckla nya material att göra tråd av från bland annat träråvara.

– Återvinning är en nyckel för hållbarhet. Vi måste hitta modeller så att återvinning blir lönsam för industrin och för konsumenter. Vårt behov av att byta utseende eller se snygga ut kommer inte att minska – men vi måste göra det på ett hållbart sätt, säger Johan Ward från H&M som också ingår i styrelsen för Mistra Future Fashion.

Programmet har ett nytt nyhetsbrev som går att prenumerera på härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.