Publicerad

3 juli 2012

Premiär för Mistras nya webbplats

Mistra har fått ett nytt utseende på sin webbplats och nya funktioner. Bland annat lanseras ett digitalt nyhetsbrev som kopplar till material på webben.

Både i nyhetsbrevet och på webbplatsen kommer vi att fortsätta rapportera om aktuell forskning, nya utlysningar, olika evenemang och annat som berör våra målgrupper. Vi hoppas att det ska fortsätta att väcka intresse för Mistras verksamhet och för den forskning som vi investerar i inom viktiga områden.

Arbetet med att ta fram den nya webbplatsen är en del i att Mistra under årets första hälft har tagit fram en ny grafisk profil. Vi implementerar den nya profilen efter hand och kommer att skicka ut information till alla berörda om vilken logotyp som ska användas när och hur.