Automatgenererad bild.
Publicerad

3 juli 2012

Programchef ny rektor för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Lars Hassel som är programchef för Mistras forskningsprogram Sustainable Investment Research Platform blir ny rektor för Handelshögskolan vid Umeå universitet. Han är professor i redovisning vid Åbo Akademi i Finland och forskar om hållbara investeringar och företag.

Lars Hassel har varit knuten till Handelshögskolan sedan 1998 där han är adjungerad professor. Han är även medlem i det globala initiativet PRI Academic Network för hållbara investeringar och har tidigare varit gästprofessor bland annat i Malaysia, Frankrike, Ryssland och på Nya Zeeland. Handelshögskolan som han nu ska leda från 1 augusti 2012 är en del av Umeå universitet och har drygt 170 anställda och 2 000 studenter från hela världen.

Mistraprogrammet Sustainable Investment Research Platform som han är programchef för finansieras av Mista med 101 miljoner kronor och bidrar med forskning kring hur investeringar aktörer på finansmarknaden kan påverka företag att inrikta sig mot en mer hållbar utveckling. Bland annat studeras företagens rapportering, analytikers värderingar samt förvaltares och investerares beteenden och portföljval utifrån hållbarhetskriterier. Resultaten från studierna är av stort intresse för såväl företagare och politiker som forskare.