Publicerad

30 augusti 2012

Mistras programchefer diskuterar utvärdering

Hur Mistra arbetar med att utvärdera sina forskningssatsningar är temat för årets möte med alla programchefer i oktober.

Mistra samlar alla programchefer inom finansierade forskningsprogram för sitt årliga möte 9–10 oktober.  Temat är utvärderingar och Mistras kansli kommer bland annat att presentera hur man arbetar inom området.

– Vi lägger stor vikt vid att utvärdera våra satsningar för att hålla uppe kvaliteten. Att vi tar upp det som tema i år är både för att förmedla varför och hur vi arbetar, säger Thomas Nilsson på Mistra.

Han förklarar att forskarna som ingår i programmen är vana vid att forskningsfinansiärer utvärderar den vetenskapliga kvaliteten i sina satsningar, men att Mistra även tittar på delar som användarnytta och kommunikation vilket många deltagare inte är lika vana vid.

– Att samla programcheferna de här dagarna ger dem också möjlighet att diskutera och utbyta bra erfarenheter kring hur de utvärderar sin verksamhet på egen hand.
Företaget Sweco Eurofutures som är mitt uppe i att utvärdera 31 tidigare Mistraprogram kommer också att berätta som sitt arbete och presentera vissa preliminära resultat för deltagarna.