Publicerad

1 oktober 2012

Klartecken för forskningscentrum inom hållbar stadsutveckling

Nyligen tecknade Mistra ett långsiktigt avtal med Mistra Urban Futures om att finansiera centrumbildningen med 64 miljoner kronor under fyra år. Efter två års uppbyggnad kan forskningen därmed starta vid centrets samtliga plattformar på tre kontinenter.

Mistra Urban Futures är ett forskningscentrum med fokus på hållbar stadsutveckling. Ett internationellt nätverk håller på att etableras där forskning ska bedrivas vid fem så kallade plattformar. Förutom centrats säte, i Göteborg handlar det om filialer i Kapstaden (Sydafrika), Kisumu (Kenya), Manchester (Storbritannien) och Shanghai (Kina).

Startskottet för centret gick 2010. De två första åren har varit en igångsättningsfas, och hittills har ett antal pilotprojekt genomförts i Göteborg. Tack vare avtalet med Mistra kan nu centrets verksamhet vid de fyra icke-svenska plattformarna komma igång på allvar, berättar programchefen för Mistra Urban Futures Lars Reuterswärd. Den senaste överenskommelsen slöts för en månad sedan och innebar klartecken att etablera den sista plattformen i Shanghai.

– I Shanghai skapas nu ett så kallat Representative Office för Mistra Urban Futures. Till kontoret knyts inledningsvis sex doktorander från Tongji-universitetet samt en professor, en postdok och en doktorand från Chalmers, säger Lars Reuterswärd.

Internationell forskarskola

Alla doktorander i nätverket deltar i en centrumgemensam forskarskola. Merparten av arbetstiden läggs emellertid i lokalt förankrade projekt. Exempelvis ska doktoranderna i Shanghai jobba med projekt som rör kollektivtrafik, återvinning och äldreboendes tillgänglighet i den kinesiska mångmiljonstaden.

Mistra Urban Futures är det andra forskningscentrum, efter Stockholm Resilience Centre, som Mistra är med om att bygga upp. En centrumbildning ställer högre krav på långsiktighet än ett forskningsprogram, eftersom centret ska leva vidare även efter att avtalstiden gått ut.

– Det är mycket som ska finnas på plats innan Mistra investerar. De två första åren har varit en uppstartsfas. Nu känner vi oss trygga att gå vidare, säger Johan Edman, programansvarig på Mistra.

Det nya avtalet innebär att Mistra stödjer centrumet med sammanlagt 79 miljoner kronor, varav cirka 15 miljoner kronor har använts för de två första årens uppbyggnad. Avtalet kan förlängas till 2019, under förutsättning av Mistra Urban Futures under de närmaste åren utvecklas till ett världsledande centrum inom hållbar stadsutveckling.

Text av Henrik Lundström, Vetenskapsjournalisterna

Mistra Webbredaktör