Publicerad

2 oktober 2012

Samhällsvetenskap ökar i Mistras satsningar

En allt större andel av Mistras portfölj utgörs av forskning med samhällsvetenskaplig inriktning. Det visar en sammanställning av Mistras forskningssatsningar sedan starten.

Sedan 1995 har Mistra finansierat 49 forskningsprogram. De 33 program som redan är genomförda dominerades eftertryckligt av forskning med naturvetenskaplig eller teknisk inriktning. Samhällsvetenskaplig forskning stod i dessa program för endast omkring 15 procent av forskningen. Andelen samhällsvetenskap i Mistras portfölj har sedan dess ökat – och fortsätter att öka.

I de sexton program som pågår har andelen samhällsvetenskaplig forskning ökat till drygt trettio procent. Om trenden fortsätter kommer andelen samhällsvetenskap ha ökat ytterligare fram till 2016.

– Om vi tar hänsyn till alla de satsningar som planeras men som ännu inte är beslutade räknar vi med att mer än 40 procent av den forskning som vi finansierar 2016 har samhällsvetenskapligt fokus, säger Fredrik Gunnarsson, administrativ chef på Mistra.

Mest pengar har gått till SLU

Totalt har Mistra fördelat drygt 3,2 miljarder kronor sedan 1995.  Mest pengar, 592 miljoner kronor, har delats ut till Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. SLU:s andel av lärosätenas totala medel har minskat de senaste åren – en konsekvens av ett ökat fokus på samhällsvetenskap, konstaterar Fredrik Gunnarsson. Fortfarande är emellertid SLU det enskilda lärosäte som fick mest pengar av Mistra under perioden 2005–2012.

Just nu pågår en mer omfattande utvärdering av Mistras forskning. Sweco Eurofutures har i uppdrag att studera effekterna av Mistras samtliga genomförda program. Ett av syftena är att se hur väl Mistras stadgar har följts. Ett annat syfte är att identifiera framgångsfaktorer och hinder i Mistras arbetssätt för att kunna utveckla verksamheten. Utvärderingen blir ett viktigt dokument i det kommande strategiarbete som ska utforma Mistras verksamhet 2015–2020.

I mars 2013 presenterar Sweco Eurofutures sin slutrapport.

Text av: Henrik Lundström, Vetenskapsjournalisterna

Mistra Webbredaktör