Automatgenererad bild.
Publicerad

6 november 2012

Fiskodling i fokus när förutsättningar för ny forskningssatsning utreds

Mistra överväger att satsa på forskning om vattenbruk. Just nu utreds frågan av en nordisk expertgrupp. I mars nästa år fattar Mistras styrelse ett beslut om en eventuell utlysning.

Odlad fisk blir allt vanligare på våra matbord, och står idag för ungefär hälften av världens konsumtion av matfisk. I takt med att odlingarna av fisk och skaldjur blir fler finns skäl att se över produktionen och möjligheten att göra den mer hållbar. Det pågår en internationell diskussion om hur det ska gå till, konstaterar Thomas Nilsson på Mistra.

– Många naturliga fiskbestånd är utfiskade eller under hårt tryck. Ett alternativ är då att odla fisk, men även fiskodlingarna påverkar miljön. Dessutom ökar odlingarna trycket på naturliga fiskbestånd eftersom fiskmjöl ofta används som foder, säger han.

I Sverige är vattenbruk – som odling av fisk och skaldjur också kallas – än så länge en förhållandevis liten näring. På nationell nivå finns förhoppningar om att vattenbruket ska öka.  Jordbruksverket har nyligen utarbetat en strategi för hur branschen ska kunna växa till 2020.

Planering inför ny forskningssatsning

Under 2011 beslutade Mistras styrelse att utreda förutsättningarna för en forskningssatsning om vattenbruk. En planeringsgrupp tillsattes därför i början av 2012. Gruppen leds av Fiskeriverkets tidigare generaldirektör Axel Wenblad. Till sin hjälp har han tre framstående experter från Danmark, Norge och Finland – grannländer som alla har ett mer omfattande vattenbruk än Sverige.

Gruppen har intervjuat svenska forskare, men också berörda myndigheter och organisationer. Syftet är att ta reda på hur vattenbruksforskningen och branschen ser ut och vilka behoven är av ytterligare forskning.

– Sverige har hårda miljöregler för fiskodling. En utmaning är att utveckla teknik som innebär att utsläppen minimeras och att odlingarna inte bidrar till övergödningen av hav och sjöar. Det är bland annat sådant som planeringsgruppen tittar på, säger Thomas Nilsson.

Hittills har gruppen haft två möten. I januari kallas till en hearing för att fortsätta diskussionen med aktörerna, och i mars presenteras en rapport för Mistras styrelse. Om beslutet blir att Mistra ska satsa på forskning inom vattenbruk kan en utlysning komma till stånd redan under 2013.

Text av Henrik Lundström, Vetenskapsjournalisterna

Vattenbruket i Sverige

I Sverige finns ett hundratal odlingar för matfisk. Lika många anläggningar odlar så kallad sättfisk, som sätts ut i våra vattendrag för att bevara hotade arter eller för att förbättra fisket.

Den vanligaste odlade fisken i Sverige är regnbåge. Dessutom odlas bland annat röding, ål, kräftor och musslor.  Under 2011 omsatte fisk- och skaldjursodlingar i Sverige 328 miljoner kronor och sysselsatte 392 personer.

Källa: Jordbruksverket och SCB

Mistra Webbredaktör