Publicerad

6 november 2012

Seminarium om skog och klimat

Hur påverkas svenskt skogsbruk av klimatförändringarna? Aktuell forskning från Mistra-SWECIA presenteras på ett seminarium där skogsbranschens behov verktyg för beslutsstöd och visualisering diskuteras.

Våra skogar och svenskt skogsbruk kommer att påverkas av klimatförändringarna. Hur alla från enskilda skogsägare till branschen i stort ska få bättre möjligheter att möta de utmaningar det för med sig tas upp på ett seminarium 22 november som anordnas av Mistra-SWECIA och SMHI.

Dagen i Stockholm på temat ”Skogens och skogsbrukets klimatanpassning – verktyg för beslutsstöd och visualisering” tar upp verktyg för beslutsstöd i svenskt skogsbruk och om det behövs fler sådana för att bidra till klimatanpassningen av skogsbruket. Hur forskningsresultat om klimateffekter på skogen ska nå rätt målgrupper ska också diskuteras.

Forskningsprogrammet Mistra-SWECIA analyserar brett effekterna av klimatförändringar på samhället och miljön samt vilka anpassningsbehov som finns.

Mistra Webbredaktör