Publicerad

13 november 2012

Agenda för forskning avslutat

Hur ska svensk forskning stå stark och möta framtidens utmaningar? I mitten av november slutredovisades IVA:s projekt Agenda för forskning som Mistra har deltagit i.

Sverige har både världsledande forskare och flera forskningstunga företag. Samtidigt ökar konkurrensen från omvärlden. Vad krävs för att vi ska kunna fortsätta att vara ett framgångsrikt land med hög välfärd och ett starkt näringsliv som skapar arbetstillfällen?

Projektet Agenda för forskning har pågått i tre år vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien för att svara på det. Mistra har varit med och finansierat projektet som slutredovisades på ett stort seminarium i Stockholm 12 november. En rad forskningspolitiska utmaningar som har identifierats lyfts fram, liksom förslag på hur de ska mötas.

Några slutsatser som projektet har dragit är att banden mellan forskning och högre utbildning behöver stärkas, att basanslaget till universitet och högskolor bör tydligare kopplas till utbildningsvolym och att speciella organisationer bör skapas för att stärka praktikorienterad forskning.

Mistra Webbredaktör