Publicerad

15 november 2012

Entwined bidrar till gränsskatter för koldioxid i Europa

Två internationella konferenser i Washington och i Genève har Mistraprogrammet Entwined varit med och arrangerat under hösten. Mötena har bland annat resulterat i förslag om gränsavgifter för koldioxid som ett sätt att minska utsläppen.

Mistraprogrammet Entwined som forskar om internationell handel och hållbar utveckling går mot sitt avslutande år. Under hösten har två internationella konferenser ägt rum som Entwined varit med och arrangerat; The Role of Border Measures in the Design of Unilateral Climate Policy i Washington och Managing Conflict in the WTO Without Formal Disputes i Genève.

Mark Sanctuary är programchef på Entwined. Vad avhandlades på konferenserna?

– I Washington, där jag själv inte medverkade, sammanförde vi olika grupper av ekonomiska forskare för att undersöka möjligheterna till gränsavgifter för koldioxid. Precis som att flygtrafiken betalar en avgift för att äntra europeiskt luftrum skulle man kunna ha ett liknande system för koldioxid med en avgift på varor som förs in. Det skulle bidra till att förhindra koldioxidläckage, det vill säga att branscher flyttar tillverkning utanför EU:s handel med utsläppsrätter. Gränsavgifter skulle också ge andra länder som exempelvis Kina motivation att skärpa reglerna för koldioxidutsläpp. Vi tittade på de ekonomiska möjligheterna men hittade också en rad utmaningar.

Och vad diskuterades i Genève?

– På den mindre konferensen i Genève försökte vi använda oss av det nätverk som finns där kring Världshandelsorganisationen (WTO) för att presentera konkreta förslag om hur WTO kan arbeta för hållbar utveckling. Det kan handla om att göra processerna mer transparanta, men också om att sänka gränshindren för handel med miljöteknik och miljöanpassade varor. Vi använde också konferensens workshop för att planera sista årets aktiviteter för Entwined.

När Entwined nu går mot sitt sista år, vad kommer att hända i programmet?

– Vi planerar en serie konferenser i Stockholm, Bryssel och Genève som var och en ska täcka något av de teman Entwined arbetat med kring olika aspekter av internationell handel och hållbar utveckling. Därtill kommer vi att fortsätta arbeta mot våra avnämare. Vi strävar efter att syntetisera vårt arbete och undersöka hur det har bidragit till förståelse av de utmaningar som vi står inför när det gäller handel och miljön, men också att söka se framåt och föreslå nya forskningsidéer.

Själv ska du disputera under hösten. Vad handlar din avhandling om?

– Min avhandling ska omfatta olika frågor om handel och miljö och bygger på fyra vetenskapliga artiklar. En är en empirisk statistisk analys av 3 000 svenska familjer och deras syn på ekologiskt märkta produkter. Hur familjerna väljer sina märken, vad de är beredda att betala för dem och varför de inte villa betala mer. En annan artikel handlar om just koldioxidimport och hur man kan reglera det med gränsskattejusteringar. Två artiklar som handlar om att hitta nya sätt att förstå handel och klimatförändringar. Jag försöker bland annat ta hänsyn inte bara till handel mellan sektorer, utan även till handel inom dem och hur det kan hjälpa oss att bättre förstå sambandet mellan handel och miljö, något man inte beaktat tidigare i så hög grad.

Text: Thomas Heldmark, Vetenskapsjournalisterna

Mistra Webbredaktör