Publicerad

1 december 2012

Ny utlysning om Arktis planeras

I januari 2013 planeras en utlysning för ett nytt forskningsprogram om samhällsvetenskaplig Arktisforskning. Den nya satsningen blir en mer sammanhållen fortsättning på det pågående programmet Mistra Arctic Futures.

Mistra fortsätter satsningen på samhällsvetenskaplig Arktisforskning. Sedan 2011 pågår programmet Mistra Arctic Futures in a Global Context där fem forskningsprojekt ingår som bidrar med kunskaper i frågor som är relevanta för utvecklingen i Arktis.

Under hösten har en arbetsgrupp på uppdrag av Mistra tagit fram ett bakgrundsdokument som ska ligga till grund för utlysningen om ett nytt forskningsprogram. Utlysningen sker i januari 2013, under förutsättning att Mistras styrelse tillstyrker förslaget. Det befintliga programmet Mistra Arctic Futures in a Global Context går under 2013 in på sitt sista år. Tanken är att det nya programmet ska vara mera sammanhållet och bygga på en gemensam programidé.

Mistra Webbredaktör