Automatgenererad bild.
Publicerad

1 december 2012

Regeringens forskningssatsningar i linje med Mistras arbete

Satsningar på ökad forskningskvalitet och att resultaten ska bidra med nytta. Det är utgångspunkterna i den nya forsknings- och innovationspropositionen som regeringen presenterade i mitten av oktober. Lars-Erik Liljelund tycker att många av satsningarna ligger i linje med Mistras arbete och kommer att bidra till stiftelsens verksamhet.

Anslagen till forskning och utveckling höjs med totalt fyra miljarder kronor till år 2016 i regeringens forsknings- och innovationsproposition. Tanken är att mer av pengarna ska delas ut på sätt som stimulerar forskningens kvalitet och att resultaten bidrar till nytta för näringsliv och samhällsbehov.

Den största insatsen är att mer resurser till forskning och forskarutbildning fördelas direkt till lärosätena. Andelen som de själva ska omfördela utifrån kvalitet ska dock bli dubbelt så stor jämfört med dagens tio procent av anslagen. Regeringen gör också en riktad satsning på att Sverige ska blir bättre på att rekrytera internationella toppforskare och framstående yngre forskare.

– Sammantaget jämnar det ut vägen för de forskare som vill bygga upp starka forskargrupper. Det är positivt i och med att det kommer att ge fler konstellationer med hög vetenskaplig kvalitet som kan söka och delta i våra program, säger Lars-Erik Liljelund, Mistras VD .

Han tycker också att det är positivt med satsningar på forskningsinstituten. Att de får en tyngre vetenskaplig bas kan stärka institutens medverkan i både nuvarande och framtida Mistraprogram.

Satsningar för att forskning ska göra nytta

Förutom en riktad satsning till life science innehåller propositionen även satsningar inom andra områden som bedöms ha särskild betydelse för näringsliv och samhälle. Att de riktade satsningarna som görs inom områden där Mistra redan är verksamma, bland annat hållbart samhällsbyggande samt skogsråvara och biomassa, tycker Lars-Erik Liljelund visar att Mistras prioriteringar varit de rätta.

– Dessutom ingår gruv- och stålforskning där vi tidigare har investerat resurser och byggt upp starka forskningsmiljöer. Därför är det extra roligt att området får resurser för att fortsätta utvecklas, vilket är tanken med våra långsiktiga investeringar i forskning.

Ett nytt forskningsprogram kallat strategiska innovationsområden (SIO) inriktas dessutom mot att lösa viktiga samhällsutmaningar och målet är att forskningsresultat ska komma till nytta i både företag och offentliga verksamhet. Regeringen satsar även på att utveckla lärosätenas innovationskontor.

– Alla satsningar som pushar på för nyttiggörande av forskningsresultat är positivt och ligger i linje med Mistras uppdrag och bidrar till vårt arbete. Det är bra för ett tätare samarbete mellan akademi och andra aktörer, något som vi vet inte alltid är så väletablerat idag när vi utvecklar våra forskningsprogram. Förhoppningsvis byggs det nu upp en bättre struktur för det på lärosätena.

Text: Andreas Nilsson, Vetenskapsjournalisterna

Mistra Webbredaktör