Publicerad

13 december 2012

Nytt centrum ska samla arktisforskning

Umeå  universitet öppnar ett arktiskt forskningscentrum, Arcum. Forskningsprogrammet Mistra Arctic Futures har varit en av de viktigaste förutsättningarna för satsningen inom tvärvetenskaplig forskning om Arktis och utmaningarna för regionen.

– Utan Mistras satsning hade vi kanske inte kommit på den här tanken. Våra projekt i Mistra Arctic Futures har i sig inte gjort att vi kan anställa 20 nya forskare, men de har gett kraft och bredd åt den forskning som finns här. Det gör att vi får en flygande start, säger Peter Sköld, föreståndare för Arcum och professor i historia vid Umeå universitet.

Lärosätet har länge haft ett starkt forskningsområde som heter Nordliga Studier som har varit så kallat area of excellence. Arcum är ett steg för att permanenta den forskningen. Det är också ett sätt för universitetet att tydliggöra sin ambition att vara en viktig nod i den internationella forskningen om Arktis.

– Av åtta länder i samarbetsorganet Arktiska rådet har sju sedan tidigare liknande centra för Arktisforskning. I år när Sverige är ordförande för rådet är det särskilt lämpligt att starta ett arktiskt forskningscentrum även här, säger Peter Sköld.

Umeå universitet huserar två av fem projekt i programmet Mistra Arctic Futures. Dieter Müller är projektledare för ett av dem, From Resource Hinterland to Global Pleasure Periphery.

Vilken forskning kommer att bedrivas i Arcum?
– Forskningen kommer att vara fakultetsövergripande, säger Dieter Müller. Den handlar dels om klimatförändringarna och om vilka utmaningar det skapar, dels om möjligheter till naturresursutvinning och olika aspekter av samhällsutveckling i arktiska miljöer. Forskningen handlar också om de föreställningar som finns kring Arktis. Umeå universitet har sedan länge dessutom bedrivit naturvetenskaplig forskning på forskningsstationen i Abisko.

Vad handlar din egen forskning om?
– Jag forskar om turism i Arktis, undersöker vilka möjligheter det finns och varför den tycks så svår att få till stånd. Det har sagts sedan länge att turism i Arktis har stort potential men det visar sig att det finns hinder för att uppnå en positiv utveckling. I projektet gör vi också internationella utblickar. I motsats till mycket annan samhällsvetenskaplig forskning på området försöker vi att inta perspektivet som människor i Arktis har, snarare än ett utifrånperspektiv, säger Dieter Müller.

Sker det något samarbete mellan de två projekten i Mistra Arctic Futures?
– Jag skriver just nu en artikel tillsammans med Carina Keskitalo (Projektledare för Preparing for and responding for disturbance) och några andra kollegor där vi kritiserar Arktiska rådets Arctic Human Development Report för att ha ett allt för nordamerikanskt perspektiv på Arktis. Här finns människor och ekonomisk aktivitet på ett annat sätt än i de nordamerikanska delarna, här finns stora städer som Umeå och Tromsö. Detta passar inte riktigt in i den homogena bild som rapporten skissar av Arktis, säger Dieter Müller.

Johan Edman, programansvarig på Mistra, menar ett av syftena med Mistra Arctic Futures har varit att skapa bestående forskningsmiljöer. Det betyder att Mistra delvis uppnått målen med programmet. Mistras styrelse beslutade 11 december att fortsätta satsningen på Arktis i ett nytt program kallat Mistra Arctic Sustainable Development, som ersätter Mistra Arctic Futures in a Global Context när det avslutas vid årsskiftet 2013/14.

– Det nya programmet blir mer sammanhållet rent organisatoriskt och mer likt Mistras övriga programsatsningar, säger Johan Edman.

Text: Thomas Heldmark, Vetenskapsjournalisterna

Mistra Webbredaktör