Publicerad

13 december 2012

Utlysningar om 50 miljoner till forskning och miljöidéer

Mistra investerar i ett nytt forskningsprogram om klimatförändringens samhällseffekter i Arktis och nya projekt för miljöidéer i innovativa småföretag. De båda utlysningarna omfattar tillsammans 50 miljoner kronor.

I mitten av december beslutade Mistras styrelse om en utlysning som ska stödja ett forskningsprogram om Arktis. Mistra gör också en ny satsning inom det pågående programmet Mistra Innovation för utveckling av produkter och tjänster inom miljöområdet hos mindre företag. Båda utlysningarna öppnar 17 december och då publiceras utlysningstexter och bakgrundmaterial om satsningarna på Mistras webb.

Mer information om de två utlysningarna:
Mistra Arctic Sustainable Development – ska finansiera forskning om Arktis med 30 miljoner kronor. Inriktningen är samhällsvetenskaplig och humanistiskt med målet att öka förståelsen av de utmaningar samhället ställs inför i ljuset av klimatförändringarna i Arktis. Programmet beräknas starta kring årsskiftet 2013/2014 i samband med att det pågående programmet Mista Arctic Futures avslutas.

Mista Innovation – ska finansiera projekt för att utveckla innovativa idéer hos små och medelstora företag till miljöanpassade produkter och tjänster. Totalt kommer 20 miljoner kronor att delas ut. Beslut om vilka projekt som får finansiering planeras vara klart till juni 2013. Utlysningen är den andra som sker inom programmet och i den förra fick sex projekt finansiering.

Mistra Webbredaktör