Publicerad

20 december 2012

Kineser tryggar solcellsforskning i Uppsala

Solcellsföretaget Solibro, med rötter i Mistrafinansierad forskning, fick tidigare i höstas kinesiska ägare. Det innebär nya investeringar och att forskningsavdelningen i Uppsala lever vidare.

Efter en tids ekonomiska svårigheter stod det i våras klart att tyska Q-cells, en gång världens största producent av solceller, hamnat på ekonomiskt obestånd. Då rådde osäkerhet om vad som skulle hända med dotterbolaget Solibro. Men redan i juni skrevs ett köpekontrakt med kinesiska Hanergy, som övertar Solibros två produktionsenheter i Tyskland – med totalt cirka 400 anställda – samt forskningsenheten i Uppsala med 32 anställda. En affär som var helt genomförd i slutet av september.

– Det här säkrar verksamheten framöver och förstärker ytterligare vår position. Affären kommer att innebära en del nya investeringar i Uppsala, samt även några nyanställningar, berättar Solibros forskningschef Lars Stolt.

Stora investeringar för ökad solkraft

Hanergy är ett privat kinesiskt energibolag med storstilade planer. Bolaget har ett uttalat mål att investera 15 miljarder dollar de närmaste tio åren i solkraft. Köpet av Solibro innebär att Hanergy är världens största producent av så kallade tunnfilmssolceller, en konkurrerande teknik till konventionella kiselsolceller. På kort sikt kommer minst en ny produktionsenhet att byggas i Kina baserat på Solibros teknik.

– Det diskuteras om olika platser i Kina. Fabriken kommer förmodligen att placeras där Hanergy får bäst lokalt stöd för att bygga en elproduktionsanläggning med solceller, säger Lars Stolt.

Solibro grundades 2000, med ursprung i det Mistrafinansierade programmet Ångström Solenergicentrum. Ursprungliga investeringar kom från Sverige och Norge. Svårigheter att från svenska investerare få fram de pengar som behövdes för att inleda industriell produktion ledde till att tyska Q-cells köpte en majoritet av Solibro 2006. Sjätte AP-fonden kvarstod som enda svensk intressent – fram till 2009 då Q-cells övertog hela bolaget.

Forskning ska förbättra tekniken

Lars Stolt räknar med att Solibros forskning nu blir kvar i Sverige inom överskådlig tid.

– Uppsala-enheten kommer att vara ett viktigt nätverk för Hanergy att bygga relationer i Europa. Och så länge vi leverera gångbara resultat är jag säker på att de vill ha oss kvar.

Forskningen går vidare, bland annat med ansträngningar att hela tiden öka verkningsgraden. I dagsläget har Solibros solcellsmoduler i produktion 12–13 procents verkningsgrad. I labbmiljö har Uppsala-forskarna nått verkningsgrader på 17 procent – en nivå som Lars Stolt räknar med att uppnå också i industriell skala inom några år.

– Vi har en hel del på gång i Uppsala och vi är långt ifrån att ha uttömt den potential som finns i tekniken, säger Lars Stolt.

Text: Henrik Lundström, Vetenskapsjournalisterna

Marknaden för CIGS-solceller växer

Solibro utvecklar en typ av tunnfilms-solceller som kallas CIGS. CIGS är en förkortning för grundämnena koppar, indium, gallium och selen – beståndsdelarna i halvledarmaterialet. Solibro var 2010 var världens största producent av CIGS-solceller med 75 MW solcellsmoduler.

CIGS-solceller utgör fortfarande en liten del av den totala marknaden för solceller – som alltjämt domineras av kiselsolceller. Under 2011 ökade dock andelen för CIGS-solceller från 1,6 procent till 2,4 procent av den globala solcellsmarknaden.

Mistra Webbredaktör