Publicerad

5 februari 2013

Filmer om Mistras forskning på Youtube

Nu finns filmer som Mistra har tagit fram tillsammans med TV4 News samlade på Youtube. I de korta filmerna får vi följa forskare som försöker hitta lösningar på miljöutmaningar genom att bland annat ta fram nya metoder för att sortera och återvinna metallskrot eller studera hur miljögifter påverkar djurs hormoner.

Filmerna producerades och sändes hösten 2012 som en del av programmet Forskning i fokus på TV4 News. Forskningsprogrammen som skildras är Mistra Biotech, Mistra Future Fashion, Mistra Arctic Futures, Stålkretsloppet, Mistra Urban Futures och MistraPharma.

Rubrik2

Faktatext

Mistra Webbredaktör