Publicerad

5 februari 2013

Nyttiga mikroorganismer i ny forskningsbok

Mikroorganismer används och kommer till stor nytta inom exempelvis livsmedelsproduktion, jordbruk, marksanering och produktion av biobränsle. Boken ”Beneficial Microorganisms in Agriculture, Food and the Environment: Safety Assessment and Regulation” ger en kort översikt på de många nyttor vi har av mikroorganismer. Den bygger delvis på forskningsresultat från Mistraprogrammet DOM (Domesticering av mikroorganismer). Ingvar Sundh, tidigare forskare i programmet, står bakom boken tillsammans med Andrea Wilcks och Mark Goettel.  

Förutom att ge exempel på användningsområden för mikroorganismer fokuserar boken på frågor kring säkerhetsvärdering och regelverk . Hur kan till exempel potentiella risker översättas i regelverk och policies som upprätthåller skydd för människa och miljö, utan att i onödan hämma implementeringen av nya mikrobiologiska lösningar? Boken behandlar också konsumenternas uppfattningar och beteende i relation till mikroorganismer.

Boken är den mest omfattande sammanställningen av kunskap kring metoder och regulatoriska aspekter av mikroorganismer och kommer att kunna få stor betydelse för den vidare utvecklingen av området.

Rubrik2

Automatgenererad bild, ersätt med riktig bild eller ta bort.

Faktatext

Mistra Webbredaktör