Automatgenererad bild.
Publicerad

6 februari 2013

Webbplats ska fånga in idéer och lyfta hållbar modedesign

Att ställa om modet till snålare resursförbrukning och hållbar konsumtion kräver kunskaper från både forskare och designers. En ny webbplattform inom Mistra Future Fashion ska samla goda exempel och idéer för att stärka svensk modeindustri.

En öppen diskussionsplattform för det senaste inom hållbart mode och designforskning. Det är tanken bakom Textile Toolbox. Satsningen bjuder in forskare, företag och designers att tillsammans ta fram innovativa idéer kring hur modeindustrin kan ställa om och minska sin miljöpåverkan.

Webbplattformen är byggd kring tio strategiska delar för en ett hållbart mode. Punkterna rör allt från att minimera avfall, använda mindre energi, vatten och kemikalier till att skapa nya konsumtionsmönster och affärsmodeller.  

Textile Toolbox ingår i programmet Mistra Future Fashion, som med bred forskning ska stödja en systemförändring av den svenska modebranschen för att den ska bli hållbar och få stärkt konkurrenskraft. Den är framtagen av Rebecca Earley och forskargruppen TED (Textiles Environment Design) vid University of the Arts London, som är en av de akademiska partnerna i programmet.

Ska visa hur modeindustrin kan ställa om
Varje avsnitt på plattformen kommer att ledas av en eller flera experter, som kommer att bidra med viktiga fallstudier och intervjuer med ledande aktörer. Innehållet kommer att fokusera på inspirerande projekt och även på de utmaningar branschen står inför inom att kombinera hållbar produktion med estetik och livscykelfrågor.

Information om Textile Toolbox sprids nu till både forskare och designers för att samla många deltagare som kan bidra. Bland annat har en film tagits fram som presenterar både projektet och tankarna bakom Mistra Future Fashion.

Under de kommande månaderna kommer artiklar och inlägg att bygga upp ny kunskap och bidra med goda exempel inom olika områden. De slutliga resultaten kommer att utvärderas och samlas i en rapport med strategier för hållbar design som den svenska modeindustrin kan använda.

Text: Andreas Nilsson, Vetenskapsjournalisterna

Mistra Webbredaktör