Publicerad

28 februari 2013

Europeisk roadshow avslutade SIRP

Forskningsprogrammet SIRP avslutades under 2012 och har i hög grad bidragit till att öka kunskap och medvetenhet om hållbara investeringar. Nu planerar Mistra att starta ett nytt liknande forskningsprogram.  

I forskningsprogrammet SIRP (Sustainable Investment Research Platform) har ett trettiotal forskare i sju europeiska länder analyserat och bedömt betydelsen av hållbara investeringar – det vill säga investeringar i företag och värdepapper som väger in miljömässiga, etiska och/eller sociala faktorer.

Programchef Lars Hassel har det senaste året rest runt i Europa för att presentera forskningens resultat. I oktober förra året var han i Zürich, vid den världsledande konferensen om hållbara investeringar, där workshopen om SIRP var konferensens enda akademiska programpunkt. Konferensen samlade drygt 350 internationella deltagare, bland annat från banker, försäkringsbolag och revisionsbyråer. Han har också besökt exempelvis Paris, Rom och London.
– Vi är jättenöjda med vår europeiska ”roadshow”. Det är ett stort privilegium som akademiker att få presentera sin forskning för intresserade praktiker, säger Lars Hassel, som är professor i redovisning och rektor vid Handelshögskolan i Umeå.

Kvalitetsbrister i redovisningar
Forskarna inom SIRP har producerat en lång rad vetenskapliga artiklar, men också sammanställt praktiskt användbara rekommendationer och guidelines. Ett projekt inom SIRP har exempelvis jämfört miljöarbetet i globala fastighetsbolag.
– Vi har rangordnat hur långt bolagen har kommit när det gäller miljöpolicy och miljöledning. Arbetet är till stor praktisk hjälp för investerare när de skapar en aktieportfölj.

Ett hinder för den som vill investera hållbart är bristen på data. Uppgifter om utsläpp och annan miljödata som företagen själva redovisar är ofta bristfällig och ibland rentav felaktig, enligt Lars Hassel.  Detta är något som uppmärksammats av forskarna inom SIRP, som också lämnat bidrag för att förbättra situationen.

Marknaden har lärt sig hållbarhet
Sedan SIRP startade 2006, har det varit en spännande resa, konstaterar han. Företagens arbete med miljö och mänskliga rättigheter får en allt större betydelse även inom finanssektorn. I samma takt minskar möjligheten att tjäna pengar genom att investera i miljömedvetna företag.
– Investeringar som gjorts enligt hållbarhetskriterier kunde tidigare ge en viss justerad överavkastning.  Nu ser vi att marknaden har blivit mer mogen och lärt sig att investera ansvarsfullt, då tenderar dessa faktorer att bli prissatta och man kan inte längre göra regelbundna vinster utifrån allmänt tillgänglig information, säger Lars Hassel.

Miljöprestanda bedöms enligt honom i allt högre grad på samma villkor som mer traditionella finansiella faktorer. Här spelar media en viktig roll. Företag med bristande samhällsansvar riskerar dålig publicitet, vilket på sikt kan leda till minskat förtroende – och börsvärde.
– Som investerare måste du idag värdera miljörisker precis som du bedömer andra risker i portföljhanteringen, säger Lars Hassel.

Nytt forskningsprogram vidgar området
När nu SIRP avslutas planerar Mistra att finansiera ett nytt forskningsprogram om hållbar kapitalförvaltning. Handelshögskolan i Stockholm har fått i uppdrag att lämna ett programförslag till Mistras styrelse.
– Vi vill ta ett nytt grepp och vidga forskningsområdet till att innehålla lite mer än de finansiella marknaderna. Vi hoppas att det nya programmet Sustainable Markets ska ta forskningen ett steg vidare, säger Fredrik Gunnarsson på Mistra.

Text: Henrik Lundström, Vetenskapsjournalisterna

Fotnot
En längre text om SIRP kommer att finnas i Mistras årsrapport, som publiceras våren 2013.

Mistra Webbredaktör