Publicerad

7 mars 2013

EviEM ordnade kurs i systematisk utvärdering

I februari höll brittiska forskare en översiktskurs i systematiska utvärderingar inom miljöområdet. Arbetsmetoden används av Mistras EviEM för att ta fram vetenskapligt baserade beslutsunderlag för det svenska miljöarbetet.

Neal Haddaway och Jacqualyn Eales är verksamma vid Centre for Evidence-Based Conservation vid Bangor University i Wales. Verksamheten var först ut med att utveckla en metodik för systematiska utvärderingar i miljöfrågor, och har varit en förebild för Mistras råd för evidensbaserad miljövård (EviEM).

Kursen som hölls i Mistras lokaler riktade sig främst till EviEM:s exekutiva kommitté och till ordförandena i de tre första systematiska utvärderingarna som nu har startat. Även EviEM:s sekretariat deltog. Systematisk utvärdering är den metodik som EviEM använder i sina miljöutvärderingar, och som anses leda till pålitliga resultat när beslutunderlag ska tas fram i miljöarbetet.

Deltagarna fick även prova på att rent praktiskt utföra moment av en systematisk utvärdering. EviEM:s sekretariat fick ytterligare en halvdag i en fördjupad kurs i systematisk utvärdering, förklarar EviEM:s verksamhetschef Sif Johansson.

Mistra Webbredaktör