Automatgenererad bild.
Publicerad

7 mars 2013

Frukostseminarium om globala kolcykler i april

Under våren arrangerar Mistra-SWECIA seminarier om aktuell klimatforskning. Ett av dem handlar om det viktiga upptaget i land och hav av koldioxid och hur det riskerar att minska och skynda på klimatförändringen.

För att sprida aktuell forskning och nå ut till myndigheter och andra användare arrangerar Mistra-SWECIA en rad frukostseminarier under våren. Det tvärvetenskapliga programmet tar fram forskningsbaserade beslutsunderlag för klimatanpassning utifrån forskning om hur klimatet förändras, vilka effekter det får och möjliga strategier för samhället att anpassa sig till förändringarna.

Ett av de första seminarierna är på Lunds universitet 3 april och handlar om de senaste kunskaperna kring den globala kolcykeln och hur upptaget av koldioxid i land och hav påverkas av den pågående klimatförändringen. En av forskarna som deltar på seminariet är doktoranden Jenny Hieronymus från Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet.

– Att hav och land tar upp koldioxid är viktigt för att begränsa växthuseffekten. Havet har hittills tagit upp ungefär en fjärdel av de mänskliga utsläppen och lika mycket har landekosystemen tagit upp. Om inte den koldioxiden hade försvunnit från atmosfären skulle klimatförändringen gått ännu snabbare.  

Havet en viktig kolsänka som minskar

Hon studerar havets kolcykel och utvecklar modeller för att förstå i detalj de många och komplicerade processer som styr hur mycket koldioxid haven kan ta upp.

– Havens buffertkapacitet att ta upp koldioxid minskar alltmer. Orsaken är komplex och beror till exempel på koncentrationen av bikarbonat- och karbonatjoner i vattnet.

Målet är att bidra till mer exakta klimatmodeller för utvecklingen framöver, och där ingår även att förstå hur havens upptag påverkas av ett varmare klimat.

På seminariet kommer även forskning presenteras av Anders Ahlström, doktorand från Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap vid Lunds universitet. Han studerar de landbaserade ekosystemens förmåga att ta upp och lagra kol, något som också ser ut att minska med ett varmare klimat. Även programchefen Markku Rummukainen kommer att delta på seminariet.

Mer information om de olika seminarierna samt Mistra-SWECIA nya årsrapporten där Anders Ahlström har skrivit om den landbaserade kolcykeln finns på programmets webbplats.

Text: Andreas Nilsson, Vetenskapsjournalisterna

Mistra Webbredaktör