Publicerad

7 mars 2013

Kommande konferens om global hälsa och klimatfrågor

Infektionssjukdomar, migration, konflikter och klimatförändringar påverkar den globala hälsoutvecklingen. I april är Mistra med och bjuder in till en konferens där världsledande experter inom fältet berättar om utmaningar och möjligheter.

Globala hälsofrågor borde vara högt prioriterade men kunskapen och medvetenheten om frågorna bland beslutfattare och andra aktörer är ofta begränsade. Svenska Läkaresällskapet bjuder tillsammans med bland annat Mistra, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungl. Vetenskapsakademien och medicintidskriften The Lancet in till konferensen ”Global Health – beyond 2015”. Mötet hålls 4 april fokuserar på några av vår tids stora utmaningar – livsstilssjukdomar, kroniska sjukdomar, ojämlikhet och klimatförändringar.

Avstamp inför fortsatt hälsoarbete

En oberoende analys av nuläget för människans hälsa ur global synvinkel har gjorts och kommer att presenteras som en rapport i samband med konferensen samt på en workshop dagen efter. Efter input från experter, partners och andra deltagare ska ”The Stockholm Declaration on Global Health” tas fram inför fortsatt arbete med att förbättra hälsovillkoren i en allt mer globaliserad värld.

Utgångspunkten för konferensen är FN:s Millenniemål som världens länder enades om år 2000. Bland talarna finns Hans Rosling, professor i internationell hälsa, Zsuzsanna Jakab, WHO:s Europachef, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Etiopiens utrikesminister och Johan Rockström från Stockholm Resilience Centre.