Automatgenererad bild.
Publicerad

7 mars 2013

Sista året för ENTWINED

Forskningsprogrammet ENTWINED är inne på sista året. Ambitionen är att nå ut med programmets resultat. Bland annat fortsätter den lyckade satsningen på kortrapporter, som ger stressade politiker och affärsmän inblick i den senaste forskningen.  

Forskningsprogrammet ENTWINED, Environment and Trade in a World of Interdependence, är inne på sjunde och sista året. Prioriteringen blir att redovisa för slutanvändare vad som åstadkommits, berättar programchefen Mark Sanctuary.

– Vi har byggt upp ett bra nätverk av politiker och andra beslutsfattare som jobbar med handel och miljö i Sverige, Europa och USA.

Workshop i Bryssel för beslutsfattare
Bland annat kommer Mark Sanctuary och hans kollegor inom ENTWINED att under våren leda en så kallad high-level workshop  i Bryssel för högt uppsatta politiker och tjänstemän inom EU-kommissionen. Forskningen, vars mål varit att stödja förhandlare och andra intressenter att integrera miljöaspekterna i internationella handelssystem, har under hela programtiden jobbat nära beslutsfattare på hög svensk och internationell nivå. Exempelvis har forskarna skapat goda kontaktytor mot världshandelsorganisationen, WTO, och programmet kommer som tidigare att stå som värd för ett seminarium under höstens WTO-möte. Slutåret avslutas med en stor användarkonferens i Stockholm.

Även utgivningen av rapportserien Issue Briefs, som har fått en hel del uppskattning, fortsätter under året. I det senaste utskicket nådde man bland många andra Sveriges WTO-ambassadör och chefen för EU-kommissionens direktorat för klimatåtgärder.

– Jag tror vi har hittills gett bort åtminstone tusen tryckta rapporter och dessutom haft många nedladdningar från vår hemsida, konstaterar Mark Sanctuary.

Fem nya kortrapporter om forskning
Tanken är att på 4-8 sidor presentera olika delar av forskningen både lättläst och visuellt tillgängligt, berättar ENTWINED:s kommunikationsansvarige Maria Kardborn. För den som vill fördjupa sig finns vanligtvis även en mer omfattande vetenskaplig rapport att ta del av. Issue Briefs-serien består hittills av 14 utgåvor. Under 2013 planeras ytterligare fem. Nästa rapport tar upp närproducerad mat.

– Upptagna personer med lite tid över ska kunna skumma igenom highlights från olika forskningsområden och få med sig något konkret in i förhandlingen eller beslutssituationen, säger Maria Kardborn.

Text: Henrik Lundström, Vetenskapsjournalisterna

Mistra Webbredaktör