Automatgenererad bild.

Foto: Susanne Björklund

Publicerad

11 april 2013

Givande möte i Kapstaden för Mistra Urban Futures

Mistra Urban Futures, ett forskningscentrum för hållbar stadsutveckling, är nu inne på sitt fjärde år. I mars hölls centrets årliga konferens i Kapstaden där fokus riktades mot att överbrygga gapet mellan teori och praktik.

Mistra Urban Futures arrangerar varje år ett internationellt möte där centrets olika plattformar träffas. I år ägde detta möte rum i Kapstaden, Sydafrika, 13–15 mars. Under konferensen strävade deltagarna från Mistra Urban Futures olika lokala plattformar i fem städer runt om i välden (Göteborg, Kapstaden, Kisumu, Manchester och Shanghai) att ömsesidigt lära av varandra utifrån centrets tre fokusområden; rättvisa, gröna och täta städer.

– Tidigare möten har till stor del handlat om formfrågor. Nu var det fokus på innehållet. De olika plattformarna har skilda förutsättningar och utmaningar, vilket borgade för givande utbyte, berättar Johan Edman från Mistra som tillsammans med Fredrik Gunnarsson var på plats i Kapstaden.

Utmaningarna för städerna skiljer sig åt. Kapstaden och Kisumu har sina segregationsproblem. Manchester har sitt industriella arv. Göteborg riskerar höjda havsvattennivåer. Men det finns också många gemensamma nämnare.

Forskare och tjänstemän byter plats

Årets möte handlade mycket om att överbrygga klyftan mellan teori och praktik. Johan Edman lyfter fram ett exempel från Kapstaden där forskare och förvaltningstjänstemän ska byta arbetsplats med varandra. Som en del av sin forskning vid University of Cape Town ingår fyra forskare i Kapstadens stadsförvaltning och bidrar till policyutveckling av frågor som klimatförändring, grön ekonomi, förtätningsmetoder och energistyrning. Sex tjänstemän i Kapstaden ska sedan arbeta tillsammans med forskare på African Centre for Cities, som arrangerar utbytesprogrammet.

– Det är ett konkret exempel på vad Mistra Urban Futures vill uppnå. Det handlar om ömsesidigt lärande och ömsesidig kunskapsproduktion mellan forskning och praktik, säger Johan Edman.

Gemensam kunskapsbas växer fram

Catherine Stone, chef vid Kapstadens stadsplanering, kan bekräfta att utbytesprogrammet berikar både akademin och förvaltningen.

– Att ha forskare i vår verksamhet har gett oss enormt mycket. Det har minskat gapet mellan forskningen och den konkreta förvaltningen. Tidigare har jag varit frustrerad över att akademin inte har tagit hänsyn till politiska omständigheter kring beslutsfattande. Men nu håller vi på att bygga upp en gemensam kunskapsbas, säger Catherine Stone.

Zarina Patel är koordinator för den lokala plattformen i Kapstaden och är nöjd med konferensen.

– Det var ett extremt användbart möte. Ett av de viktigaste resultaten är att vi lärt känna de olika plattformarnas styrkor. Det borgar för ett mer fokuserat samarbete mellan städerna, säger Zarina Patel, som är miljögeograf vid University of Cape Town.

Mötet beskriver hon som kulmen på en period med stor aktivitet i Mistra Urban Futures, där det under 2012 har handlat om att sätta igång ett program och projekt.

– Under resten av året blir fokus att konsolidera kunskaperna inom och mellan plattformarna, säger hon.

Text: Thomas Heldmark, Vetenskapsjournalisterna

Mistra Webbredaktör